مسابقات رباتیک نیکان کاپ

ربابتیک علم روز و پر اثری در جامعه نوین می باشد که هر روز شاهد کشفیات جدیدی در این عرصه بوده که ارائه آثار در مناسبتهای مختلف باعث شکوفایی اندیشه و خلاقیتهای این افراد می گردد .

در این راستا مجتمع آموزشی علم وصنعت نیکان اقدام به برگزاری مسابقات رباتیک کشوری "" نیکان کاپ "" نمود .

سطح این مسابقات بگونه ای بوده که اکثر غریب به اتفاق شرکت کنندگان آنرا را قابل قیاس با مسابقات ملی روبو کاپ دانستند .

مسابقات رباتیک کشوری " نیکان کاپ  " طی سالهای 1393 و 1394 دو دوره برگزار شده که با استعانت از درگاه خداوند منان دور سوم این مسابقات در اسفند ماه سال 1395 برگزار خواهد شد